Per aprofundir en la identificació i caracterització dels sons emesos pels amfibis catalans, des de la SCH facilitem també els sonogrames (o espectrogrames) de les espècies que anem recollint. Aquests gràfics, juntament amb els oscil·logrames, són claus per diferenciar correctament espècies o separar algunes d’altres animals, com per exemple algunes aus.

.

Alytes obstetricans obstetricans

Vall d’Aran


Alytes obstetricans pertinax

Priorat


Alytes almogavarii

Barcelonès


Discoglossus pictus 

Banyuls de la Marenda (Rosselló)
Maresme


Pelobates cultripes

Osona
Osona


Pelodytes punctatus punctatus

Barcelonès


Pelodytes punctatus hespericus

el Baix Camp


Bufo spinosus 

Barcelonès


Epidalea calamita

Vallès Occidental
Vallès Oriental
Barcelonès


Hyla meridionalis

el Garraf
Baix Llobregat
Barcelonès


Rana temporaria

Vallès Oriental


Pelophylax sp.

Tenerife
Baix Llobregat


.

Les imatges i les gravacions han estat cedides pels socis de la SCH: Alejandro G. Salmerón, Guillem Giner, David Perpiñan, Jordi Roca, Eudald Pujol, Eduard Filella i Eloïsa Mateu. Els sonogrames han estat elaborats pel soci Oriol Baena amb el programari Raven.

Us animem a passar-nos les gravacions que tingueu al mail sch@soccatherp.org

.